Blog

Jak przyspieszyć sprawę w sądzie?

mar 7, 2022

Za wyjątkiem osób, dla których sala sądowa stanowi miejsce pracy – nikt z nas nie chce przebywać w niej dłużej, niż jest to wymagane. Niezależnie od specyfiki procesu, długotrwałe i ciągnące się postępowanie sądowe potrafi być męczące. Umiejętne rozporządzanie czasem oraz odpowiednie tempo postępowań jest obowiązkiem wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek ten może być przez nas zweryfikowany, bowiem przysługuje nam prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania.

Kierując sprawę do sądu przysługuje nam prawo do terminowego otrzymania orzeczenia sądu (art. 45 Konstytucji RP oraz art.6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). W przypadku zwłoki, możemy wnioskować o odszkodowanie wynoszące od 2 000 do 20 000 zł. W niektórych przypadkach nawet samo złożenie skargi może się przyczynić do przyspieszenia procesu.

Czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania za przewlekłość postępowania? Sprawdź w formularzu pod tym linkiem.

Podstawy do złożenia skargi

Kiedy w takim razie występuje przewlekłość postępowania i w jakich okolicznościach możemy złożyć skargę? W przepisach nie znajdziemy niestety konkretnych ram czasowych, po których przekroczeniu możemy zarzucić przewlekłość.  Istnieje jednak kilka czynników i wytycznych, które sąd rozpoznający skargę będzie brał pod uwagę:

  • Dotychczasowy czas trwania sprawy. W pierwszej kolejności istotne jest jak dużo czasu minęło od momentu rozpoczęcia postępowania do chwili rozpoznawania skargi. Im dłuższy czas prowadzenia sprawy tym większe są szanse na uwzględnienie skargi i przyznanie odszkodowania.
  • Stopień zawiłości faktycznej i prawnej. Jeśli sprawa jest regularnie odraczana lub wydłużana w sytuacji, gdy nie ma sensownej podstawy, aby to robić – będzie to dobry argument do złożenia skargi. Wszelkie odroczenia powinny wynikać jedynie z konieczności przedstawienia nowych dowodów, bądź rozwikłania okoliczności faktycznych i prawnych. Jeśli sprawa jest względnie prosta, a wszelkie opóźnienia nie wynikają z naszej strony, może to stanowić podstawę dla skargi na przewlekłość.
  • Znaczenie sprawy dla strony skarżącej. Jeśli sprawa jest dla nas niezwykle istotna i wszelkie jej odroczenia narażają nas na coraz większe koszty (czas, wydatki, nerwy), szanse na odszkodowanie rosną. W grupie uprzywilejowanej w tym względzie będą sprawy z zakresu prawa pracy, stanu cywilnego i zdolności do czynności prawnych, emerytur, szczególnie poważnych postępowań dotyczących życia lub zdrowia.
  • Zachowanie się stron, w szczególności strony składającej skargę.  Sąd będzie brał pod uwagę zachowanie samego skarżącego, czyli przede wszystkim to ile miesięcy czy lat minęło z powodu odwołań składanych przez skarżącego. 
  • Prawidłowość czynności podjętych przez wymiar sprawiedliwości. Kolejna płaszczyzna, na której możemy doszukiwać się niepoprawnego postępowania. Jeśli sąd, komornik lub prokurator nie zastosowali się do terminów lub zasad postępowania, możemy złożyć skargę wskazując na taką opieszałość urzędu.

Koszty związane ze złożeniem skargi wynoszą 200 zł, gdzie czas oczekiwania na rozpatrzenie to dwa miesiące od momentu złożenia wniosku. Nie warto więc zwlekać – nie bójmy się wykorzystywać praw, które nam przysługują. Przed złożeniem wniosku warto jednak skonsultować się wcześniej z adwokatem lub radcą prawnym, a najlepiej zlecić jemu przygotowanie skargi, tak aby uniknąć powikłań spowodowanych błędnym postępowaniem z naszej strony. 

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę i sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie za przewlekłość postępowania, skontaktuj się z naszymi specjalistami z Centrum Interwencji Sądowych – wypełnij formularz TUTAJ.

 

Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi