Jak przyśpieszyć sprawę w Księgach Wieczystych?

sie 31, 2022

 Wielomiesięczne oczekiwanie na wpis do Ksiąg Wieczystych to ogromny problem dotykający mieszkańców dużych miast. W Warszawie czas oczekiwania na wpis to co najmniej rok, a w Gdańsku minimum 10 miesięcy. Na szczęście jest sposób na to jak przyśpieszyć sprawę w Księgach Wieczystych. Godnym uwagi jest również fakt, że istnieje również duża szansa na odszkodowanie od Skarbu Państwa za opieszałość Sądu.

Czekasz, czekasz, a problemy się namnażają….

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek do niezwłocznego ujawniania swojego prawa w księdze wieczystej.  Podobnie przy wpisie hipoteki w przypadku kredytu hipotecznego. Niestety, czas oczekiwania na wpis w zależności od sądu trwa w skrajnych przypadkach ponad 12 miesięcy. W rezultacie, obrót nieruchomością w tym czasie jest utrudniony. Ponadto, bank ma prawo naliczać dodatkowe ubezpieczenie, tzw. pomostowe, co dla kredytobiorców oznacza wyższe raty. Istnieje jednak sposób, by wpis do księgi przyspieszyć, a przy okazji uzyskać odszkodowanie z uwagi na opieszałe działania Sądu.

Dlaczego trzeba tak długo czekać na wpis do księgi wieczystej?

Przepisy regulujące postępowanie wieczystoksięgowe nie określają terminów w jakich sąd powinien rozpoznać wniosek. Sędziowie rozpatrują zatem wnioski według kolejności wpływu. Czas oczekiwania na prawomocny wpis do księgi wieczystej jest różny w przypadku różnych sądów rejonowych i zależy przede wszystkim od obłożenia konkretnego wydziału ksiąg wieczystych. Im większe miasto, tym wniosków o wpis jest więcej. Niewątpliwie na wydłużenie czasu oczekiwania na wpis ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest powszechne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Kolejnym, duży popyt na rynku nieruchomości związany z poziomem inflacji i ucieczką inwestorów w stabilną formę lokaty oszczędności jaką są nieruchomości. Jednakże główną przyczyną tak długiego oczekiwania na wpis do Ksiąg Wieczystych są braki kadrowe w sądach.

Jak przyśpieszyć sprawę w Księgach Wieczystych?

Jedną z najbardziej skutecznych metod przyśpieszenia sprawy w sądzie wieczystoksięgowym jest skorzystanie z tzw. skargi na przewlekłość postępowania. Co więcej jeżeli okaże się, że sprawa była przewlekana, można dochodzić z tego tytułu odszkodowania. Jasno mówi o tym z art. 2 Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1843 ze zmianami.

Jak wygląda procedura przygotowania takiej skargi możecie przeczytać TUTAJ.

Jakie są szanse, żeby przyśpieszyć sprawę w Księgach Wieczystych i wywalczyć odszkodowanie za opieszałość pracy Sądu?

Z analizy orzecznictwa sądów rozpatrujących skargi na przewlekłość w postępowaniach wieczystoksięgowych, wynika, że w przypadku długiego oczekiwania na rozpoznanie wniosku, skargi są uwzględniane. Sądy nie mogą usprawiedliwiać się ani koniecznością rozpoznania wcześniejszych wniosków o wpis ani brakami kadrowymi. W przypadku uwzględnienia skargi sąd po pierwsze stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiła przewlekłość. Następnie, może on zlecić podjęcie przez sąd odpowiednich czynności w określonym terminie. Na koniec, Sąd może przyznać od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego sumę pieniężną w wysokości od 2 000 zł do 20 000 zł.

Jak wskazał między innymi Sąd Okręgowy w Krakowie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 lutego 2019 r., II S 380/18: „przemawiającym przeciwko stwierdzeniu przewlekłości nie może być ani konieczność rozpoznania wcześniejszych wniosków o wpis ani braki kadrowe. Po pierwsze, czas rozpoznania wniosku, który wynosi 10 miesięcy jest niewątpliwie nadmierny zważywszy na charakter postępowania wieczystoksięgowego i nie może go usprawiedliwiać fakt konieczności rozpoznania innych wniosków.”

Z kolei w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. ten sam Sąd, w sprawie II S 408/18 stwierdził, że „nastąpiła nieuzasadniona przewlekłość postępowania, na co wskazuje fakt, że wniosek o wpis hipoteki z dnia 4 maja 2018 roku został rozpoznany dopiero w dniu 19 stycznia 2019 roku, a zatem po upływie 8 miesięcy… Tak długiego okresu nie sposób usprawiedliwiać koniecznością uprzedniego dokonania wcześniejszych wpisów ani brakami kadrowymi.”

 

Centrum Interwencji Sądowych Połacieniec ma duże doświadczenie w przyśpieszaniu spraw w Księgach Wieczystych.

Codziennie zajmujemy się przyśpieszaniem spraw naszych klientów. Nasza praktyka pokazuje, że skarga na przewlekłość złożona już przy trzymiesięcznym opóźnieniu daje niemalże 100% szans na przyśpieszenie sprawy. Z kolei przy sześciomiesięcznym opóźnieniu dodatkowo otwiera możliwość odszkodowania, które wynosi od 2.000 do 20.000 zł.”

Podsumowując, jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę i sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie za przewlekłość postępowania, skontaktuj się z naszymi specjalistami z Centrum Interwencji Sądowych Połacieniec. Wypełnij darmowy formularz TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi