Blog

Ile czasu ma sąd cywilny na wyznaczenie rozprawy? Jak długo trzeba czekać na wyznaczenie pierwszej rozprawy ?

kwi 22, 2022

Minęło już kilka miesięcy odkąd złożyłeś swój pierwszy pozew w sądzie i pewnie zastanawiasz się, dlaczego Twoja sprawa ciągle nie ruszyła. Jak długo trzeba czekać na wyznaczenie pierwszej rozprawy ?

Wyznaczenie terminu rozprawy, jest niezależne od woli czy też wniosków stron. Prawnicy mawiają, wtedy że następuje to z urzędu. Niestety, poza pewnym wyjątkiem, nie ma przepisu prawa który nakazywałby Sądowi wyznaczyć rozprawę w ściśle określonym terminie.

Jak to wygląda w praktyce? Jak długo trzeba czekać na wyznaczenie pierwszej rozprawy, od czego to zależy i czy w ogóle mamy jakiś wpływ na tempo działania sądu?

Pierwszy warunek, aby sąd mógł wyznaczyć rozprawę jest taki, że pozew musi spełniać wymagania formalne, został należycie opłacony, a w świetle przedstawionych w nim twierdzeń oraz ewentualnie dalszych pism przygotowawczych – nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy czyli występowania tzw. przesłanek procesowych.

Nie nastąpi wyznaczenie rozprawy, gdy przewodniczący zwróci pozew z powodu braków formalnych czy fiskalnych. Co więcej, nie dojdzie do jej wyznaczenia także wtedy, gdy sąd w trakcie wstępnego badania sprawy wyda np. postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu lub odrzuci pozew z powodu braku bezwzględnej przesłanki procesowej. Ponadto, sprawa nie ruszy jeśli na przykład Sąd w sprawie o zapłatę wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym albo upominawczym.

Jedynie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych termin wyznaczenia rozprawy jest ustawowo określony.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego Sąd i przewodniczący powinni podejmować czynności sądowe na wstępnym etapie rozpoznawania sprawy pracowniczej w taki sposób, aby termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana, przypadł nie później niż miesiąc od zakończenia posiedzenia przygotowawczego. Jednakże inaczej jest w sytuacji gdy posiedzenia przygotowawczego nie prowadzono. Wówczas sprawa powinna być rozpoznana nie później niż 6 miesięcy liczonych albo od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew, albo od dnia usunięcia braków tej odpowiedzi, albo od dnia upływu terminu do jej wniesienia. Niestety, jest to tzw. termin instrukcyjny, z którego przekroczeniem przez Sąd ustawa nie wiąże żadnych konsekwencji.

Brak jasnych reguł i określonych ustawowo terminów na wyznaczenie pierwszej rozprawy, powoduje dużą dowolność w działaniach sądu. W rezultacie, bardzo często dochodzi już na tym wstępnym etapie postępowania cywilnego do tzw. przewlekłości postępowania.

Czy możemy z tym walczyć? Oczywiście, że tak. W jaki sposób?

Zbyt opieszałe działanie Sądu może skutkować wniesieniem skargi na przewlekłość. Podstawą prawną jest ustawa z 17.6.2004 roku. Dotyczy ona skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Pełen tekst ustawy znajdziesz tutaj.

Uwzględniając skargę Sąd, na żądanie skarżącego, przyznaje od Skarbu Państwa, sumę pieniężną w wysokości od 2000 zł do 20 000 zł, a także zleca podjęcie czynności w określonym terminie.

Centrum Interwencji Sądowych Połacieniec specjalizuje się w skargach na przewlekłość postępowania.

Już nie musisz dłużej zastanawiać się jak długo trzeba czekać na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Z nami rozwiążesz ten problem szybciej niż Ci się wydaje. Jeśli chcesz za darmo skonsultować swoją sprawę i sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie za przewlekłość postępowania, skontaktuj się z naszymi specjalistami z Centrum Interwencji Sądowych wypełnij formularz  TUTAJ.

Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi