Blog

Kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy?

maj 12, 2022

Po tym jak Twoja sprawa cywilna przejdzie wstępny etap weryfikacji formalnej, o czym pisaliśmy w artykule dostępnym pod tym linkiem, przewodniczący wyznacza termin pierwszej rozprawy lub tzw. posiedzenia przygotowawczego. Następnie, o powyższym powinien zawiadomić Ciebie ze stosownym wyprzedzeniem. I tu pojawia się pytanie:

Kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy?

Każda czynność Sądu powinna realizować zasadę tzw. ekonomii postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wyznaczenia terminu rozprawy. Zasada ta powinna zatem regulować kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy. W ramach realizacji powyższej zasady rozprawę należy wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem, a więc w taki sposób, aby strony otrzymały wezwania co najmniej na tydzień wcześniej  (w wypadkach pilnych termin ten może zostać skrócony do trzech dni).

Kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy?

Termin rozprawy powinien uwzględniać także dające się przewidzieć przeszkody, aby w razie ich wystąpienia możliwe było na czas jej odwołanie i zawiadomienie o tym stron. W razie gdy przewodniczący, wyznaczając rozprawę, wezwał pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew lub pisma przygotowawczego, termin ten powinien uwzględniać okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i zapoznania się z nią przez drugą stronę. W miarę możliwości należy także mieć na uwadze ewentualne racjonalne wnioski innych uczestników postępowania.

Przepisy postępowania cywilnego, dają nam zatem gwarancje, aby rozprawa nie została wyznaczona zbyt szybko, tak abyśmy mogli odpowiednio się przygotować do obrony swoich praw. Niestety, nie ma żadnych przepisów które narzucały by na sąd jakieś określone terminy, aby rozprawa nie została wyznaczona zbyt późno. Podsumowując, odpowiedź na pytanie: ” Kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy? ” brzmi: Nie za szybko, ale bez górnego limitu czasu. Tak, nie ma wątpliwości, że jest to skandal i brzmi jak ponury żart, ale niestety jest to prawda.

A jak to wygląda w praktyce?

W praktyce, po bardzo długim okresie ciszy ze strony Sądu, otrzymujemy zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy, z terminem bardzo odległym – niekiedy  przypada on po roku lub dłużej od złożenia pozwu. Podobnie wygląda sytuacja z kolejnymi rozprawami. Kiedy próbujemy się dowiedzieć jakie są powody tak długiego oczekiwania, bardzo często okazuje się, że nie ma żadnych – sąd po prostu działa opieszale.

Jeżeli i Ty doświadczasz podobnej sytuacji – nie jesteś jedyny – przewlekłość postępowań sądowych to problem strukturalny naszego wymiaru sprawiedliwości.

Co zrobić kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy, ale ciągle tego nie zrobił?

Co możesz z tym zrobić? – albo uzbroić się w cierpliwość – zazwyczaj starcza jej na pierwsze trzy lata prowadzenia sprawy – albo zacząć walczyć o swoje prawa już od samego początku postępowania składając tzw. skargę na przewlekłość, na podstawie w ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Nie czekaj już dłużej. Nie zadawaj już sobie więcej pytania: kiedy sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy? Czy to już przewlekłość czy może jeszcze nie? Powierz nam swoją sprawę, a my ją przyśpieszymy!

Skarga to realna szansa aby sąd przełożony nad prowadzącym sprawę zlecił podjęcie czynności w określonym terminie oraz przyznał Ci odszkodowanie do 20.000 zł.

Czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania za przewlekłość postępowania? Sprawdź w formularzu pod tym linkiem.

Odzyskujemy odszkodowania
za przewlekłe sprawy sądowe,
i przyśpieszamy prace sądu
– zawsze po stronie klienta
i z bezpłatną analizą sprawy

Centrum Interwencji Sądowych sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 745
00-503 Warszawa
NIP: 701 108 14 77
REGON: 521593620
KRS: 0000963315

+48 576-140-142
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, a kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

© Centrum Interwencji Sądowych 2022 | na drodze do sprawiedliwości | RODO | Regulamin usługi